UPRAVA

Upravni odbor NK Istre 1961:

Branko Devidé Vincenti, Predsjednik

Darko Raić Sudar, Zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Haritz Kerejeta, član Upravnog odbora

Mikel Lauzurica Evolet, član Upravnog odbora

Anja Šegota Žgomba, član Upravnog odbora